İç Denetçi – Uzman Personel – Hukuk Müşaviri – Konya

İç Denetçi - Uzman Personel - Hukuk Müşaviri Personel İlanı

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alım İlan Metni

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile

1 (bir) "İç Denetçi

3 (üç) "Uzman Personel

1 (bir) Hukuk Müşaviri

olarak görevlendirilecek Uzman Personel istihdam edilecektir.

www.mevka.org.tr

Konya'da İç Denetçi - Uzman Personel - Hukuk Müşaviri arayan firma ve kişilere ait popüler iş ilanı sayfasına hoş geldiniz. Aşağıdaki ilan tanımına ve kriterlere uygun bir işte çalışmak istersen iletişimden başvuru yapabilirsin.

Devamını Göster about İç Denetçi – Uzman Personel – Hukuk Müşaviri – Konya
  • 0

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı

Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere sivil memur alınacağı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı’na memur alımı için başvurular ise 30 Aralık 2016 – 6 Şubat 2017 tarihleri

Sivil Memur Alımı

a. Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının merkez ve bağlı tara teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla memur temini yapılacaktır.

b. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Başvuru koşullarını sağlayan adayların ön başvurularını 30 Aralık 2016 – 06 Şubat 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

c. Memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO…

Devamını Göster about Milli Savunma Bakanlığı
  • 0

Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ilanı kapsamında uzman alımı, kimyager alımı, mühendis alımı, tekniker alımı ve bahçıvan alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında 23 memur istihdam edilecektir. Adaylar ilana 6 Ocak 2017 mesai bitimine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir

Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur Alımı

1. Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla (23) memur alınacaktır.

Başvuru Şartları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2016 KPSS) girmiş olmak ve unvanları…
Devamını Göster about Jandarma Genel Komutanlığı
  • 0

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi yayınladığı ilan ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında röntgen teknisyeni alımı, fizyoterapist alımı, laborant alımı, sağlık teknikeri alımı, diğer sağlık personeli alımı ve biyolog alımı gerçekleştirecektir.

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Döner Sermaye Bütçesi ve Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alın…

Devamını Göster about İstanbul Üniversitesi
  • 0

Danıştay Başkanlığı

Danıştay Başkanlığı Şoför Alımı

Danıştay Başkanlığı’nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 inci maddesi ve Danıştay Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2016 KPSS (B) Grubu, (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Danıştay’ca gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonuçlarına göre 10. dereceli sekiz (8) Şoför kadrosuna atama yapılacaktır.

Danıştay Şoför Alımı Başvurusu

Başvurular 20/12/2016-29/12/2016 tarihleri arasında Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve son gün saat 23:59′ da sona erecektir. İlan tarihinden itibaren başvuru süresinin bitimine kadar adayların http://www.basvuru.danistay.gov.tr adresinden sisteme kayıt olarak kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmekte olup, oluşturulan bu hesabı kullanarak başvuru süreleri içerisinde başvurular gerçekleştirilecektir. Şahsen yapılan başvuru…

Devamını Göster about Danıştay Başkanlığı
  • 0

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İstanbul Üniversitesi yayınladığı ilan ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında röntgen teknisyeni alımı, fizyoterapist alımı, laborant alımı, sağlık teknikeri alımı, diğer sağlık personeli alımı ve biyolog alımı gerçekleştirecektir. Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Döner Sermaye Bütçesi ve Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktı…
Devamını Göster about Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
  • 0