Mali ve İdari İşler Şefi – TARIM KREDİ YEM A.Ş. – Sivas

Telefon | E-mail:

Yayın Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Belirtilmemiş

1) Muhasebe biriminin iş ve işlemlerini yasal ve kurum iç mevzuatı, muhasebe standartları, tek düzen muhasebe sistemi doğrultusunda muhasebeleştirmek,

2) Mizan, bilânço, gelir tablosu ve ek mali tabloları hazırlamak ve süresi içinde ilgili yerlere göndermek,

3) Birimin yasal defterlerini süresi içinde tasdik ettirmek, bu defter ve belgelerin yasal süre sonuna kadar saklanmasını sağlamak, 4) Birimin maliyet muhasebesi işlemlerini fonksiyon, gider yeri ve gider çeşidi hesaplarına uygun şekilde muhasebeleştirmek için belgeleri kontrol etmek, uygun olmayanları iade ederek uygun hale getirilmesini sağlatmak,

5) Emeklilik aidatları, sigorta primleri, damga vergisi, KDV, belediye vergileri, emlak vergisi, borsa ve ticaret odası aidatı ve benzeri yasal ödentileri zamanında yatırmak, vergi dairesi ve diğer yerlere verilmesi gereken beyannameleri süresi içinde vermek, verilmesini sağlamak,

6) Muhasebe, İnsan Kaynakları, Sevkiyat, Satınalma, Destek ve İdari hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde çalışmalarını temin etmek.

– Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye ve benzeri bölümlerinden mezun,
– Genel Muhasebe alanında en az 5 yıllık deneyim sahibi, Tercihen Mali Müşavir olmak,

 • ergi ve Muhasebe mevzuatına hakim,

– Otomasyon sistemlerini ve ofis programlarını kullanabilen,

– Sözlü ve yazılı iletişim becerisi ve Yönetsel yetkinliği kuvvetli,

– Sorumluluk bilinci ve iş disiplini yüksek,

 • Sivas-Gemerek Fabrikamızda istihdam edilmek üzere Mali ve İdari İşler Şefi (Muhasebe Şefi) arıyoruz.

  Pozisyon

  :

  Mali ve İdari İşler Şefi
  S

  ektör

  :

  Üretim – Endüstriyel Ürünler
  K

  ategori

  :

  Finans / Mali İşler , Muhasebe
  Ç

  alışma Şekli

  :

  Tam zamanlı
  P

  ozisyon Seviyesi

  :

  Orta Düzey Yönetici
  Ç

  alışma Yeri

  :

  Sivas Gemerek
  G

  emerek, Sivas

   P

   ersonel Servisi

   İbadethane

   Açık Otopark

   İşyeri Hekimi

  Deneyim

  :

  5-15 yıl
  İ

  lk Yayınlama Tarihi

  :

  23.02.2021

  Güncelleme Tarihi

  :

  23.02.2021

  Son Başvuru Tarihi

  :

  22.03.2021